Betalningsgaranti
Om man har en betalningsgaranti som utfärdats av Region Skåne och som har inlämnats till kliniken innan eller vid första besöket är behandlingen gratis.

Vuxen eller saknar betalningsgaranti
Om man är vuxen eller inte har någon betalningsgaranti (bettfelet har inte varit tillräckligt stort för att få behandlingen betald) kostar ett första besök 850 kronor. Vid detta besök görs en undersökning och man får ett preliminärt kostnadsförslag innan man bestämmer sig för att gå vidare med en större bettutredning.